Tin tức

Cách sử dụng cảm biến điện áp —- Đo lường cảm biến điện áp

Cách sử dụng cảm biến điện áp —- Đo lường cảm biến điện áp

(1) Đo tiếp điểm: Cả đại lượng đo phải được kết nối với cảm biến và cảm biến được nối nối tiếp với mạch bên sơ cấp.Cảm biến điện áp, một số cảm biến dòng nhỏ và cảm biến 5A đều là đo tiếp điểm.

(2) Đo không tiếp xúc: lượng cần đo không cần ngắt, mạch sơ cấp có thể đi qua cảm biến.

1711

 


Thời gian đăng bài: T4-08-2021

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi