Tin tức

Cách sử dụng cảm biến điện áp —- Lựa chọn cảm biến điện áp

Cách sử dụng cảm biến điện áp —- Lựa chọn cảm biến điện áp

1. Yêu cầu về chỉ số

Khi cần đo đồng thời AC và DC, yêu cầu độ chính xác đo cao, đặc tính động lực tốt thì nên chọn cảm biến dòng điện và điện áp loại cân bằng từ.Thứ hai, đặc tính động lực học và loại đầu ra điện áp là bắt buộc.Loại tiết kiệm có thể được chọn là cảm biến dòng điện một chiều.Chỉ khi AC được đo và đầu ra là tín hiệu chuẩn, cảm biến mới nên được chọn.

2. Môi trường

Khi nhiệt độ có nhu cầu đặc biệt, nó phải được nêu rõ khi đặt hàng, và được làm riêng.Trong môi trường có nhiễu từ trường mạnh, cảm biến nên được che chắn.

Điện áp-S01


Thời gian đăng bài: Tháng 4-09-2021

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi